درصد مشارکت و آینده پیش رو

kkt_turbochargers_market_sharing_

داده هاي آماري مبین آن است كه محصولات این کارخانه ۴۵ درصد سهم بازار را بخود اختصاص داده است و ميزان رضايتمندي مصرف كنندگان از خدمات این شرکت بالاي ۹۷ درصد ميباشد برنامه ريزي هاي اوليه در راستای تحقق اهداف کلان شرکت که تامین حداکثری نیاز کشور و پوشش تمامی مصرف کنندگان به این قطعه استراتژیک میباشد انجام گرفته و در آینده بسیار نزدیک شاهد آن خواهیم بود